Trwa komunikacja
PL | EN

Co nowego?

Zamek Niedzica
31 stycznia 2024

Honwed Andrzej Szewczyk – niedziczanin w służbie wojskowej 1864 – 1876

38 Batalion Spiski Straży Krajowej (38 Batalion Spiski Honwedów Królestwa Węgier), z siedzibą w Lewoczy, został założony w 1869 roku. Wraz z 37 baonem szaryskim w Preszowie i 39 baonem torna-abowskim w Koszycach tworzył 9 półbrygadę wchodzącą w skład III Koszyckiego Okręgu Gwardii Narodowej i 77 brygady armii, którą dowodził gen. Frigyes Mangesius. 38 baonem dowodził kpt. Szánky Nádor (Ferdinand) z Tarpy (tarpai Szánky Nádor), który 1 listopada 1872 roku awansował na majora (őrnagy), 1 maja 1877 roku otrzymał stopień podpułkownika (alezredes), a 23 maja 1880 podniesiono go do rangi generała brygady (dandár tábornok).

drzewo genealogiczne Bethlenów
31 stycznia 2024

Siedmiogród w Niedzicy. Rodowód Ilony Salamon hrabiny Bethlen

Niniejszy tekst rozpoczyna serię niewielkich artykułów tłumaczących i analizujących powiązania rodzinne Salamonów z innymi rodami. Prezentowane tutaj treści stanowią niewielki fragment badań poświęconych koligacjom rodzinnym ostatnich władców zamku niedzickiego.

 

10 listopada 2023

Grosz praski

8 listopada 1412 roku podpisano tzw. Akt Zastawny – w zamian za pożyczkę w wysokości 37 000 kop groszy praskich król Węgier Zygmunt Luksemburski przekazał Koronie Polskiej część Spisza. Miejscem spłaty kwoty zastawnej miał być Zamek Dunajec w Niedzicy. Nie doszło jednak do niej nigdy.

Zamek Niedzica
25 października 2023

Czy wiesz, że…

 

…do naszych czasów przetrwał bezcenny – stuletni dokument wymieniający, historyczne wyposażenie Zamku Dunajec? 

 

25 października 2023

Lekcje Muzealne

Rozwijanie zainteresowania dzieci i młodzieży historią i lokalnym dziedzictwem.

 

 

Zamek Niedzica
25 października 2023

"Góry, górki i pagórki", czyli malarstwo Piotra Fąfrowicza

Od 19 sierpnia do 30 października w Zamku Dunajec w Niedzicy dostępna była wystawa obrazów Piotra Fąfrowicza – autora grafiki znajdującej się na bilecie wstępu do muzeum zamkowego.